Utwórz fakturę

VEPOS BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.11.2015
Basic information
Nazwa firmy VEPOS BRATISLAVA
PIN 31371230
TIN 2020302636
Numer VAT SK2020302636
Data utworzenia 06 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VEPOS BRATISLAVA
Jančova 1644/3
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 195 684 €
Zysk 336 370 €
Kapitał 70 880 €
Kapitał własny 330 698 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421904465830
Date of updating data: 03.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 589,950
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 110,473
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 110,473
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 110,473
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 476,140
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 181,709
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 176,743
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,743
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,966
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 294,431
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,270
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 291,161
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,337
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,337
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 589,950
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 343,674
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 336,370
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 246,276
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,990
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,990
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 235,101
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,315
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,315
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 151,543
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,383
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,492
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,368
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,185
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,185
Date of updating data: 03.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,162,189
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,195,684
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,404
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,148,785
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 30,893
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,602
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 759,195
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 28,690
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 55,103
D. Usług (účtová grupa 51) 272,229
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 311,040
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 221,525
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 76,131
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,384
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,408
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 70,671
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 70,671
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,054
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 436,489
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 806,167
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 30
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 30
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 967
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 214
2. Pozostałe koszty (562A) 214
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 753
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -937
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 435,552
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 99,182
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 99,182
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 336,370
Date of updating data: 03.11.2015
Date of updating data: 03.11.2015