Utwórz fakturę

TEBEKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEBEKO
PIN 31371299
TIN 2020353247
Numer VAT SK2020353247
Data utworzenia 06 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEBEKO
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 163 503 €
Zysk 29 511 €
Kapitał 237 655 €
Kapitał własny 116 367 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263531440
Telefon(y) kom. +421905845283
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 226,587
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 102,452
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,652
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,652
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 100,800
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 100,800
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 123,450
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 115
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 115
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,186
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,486
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,486
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,700
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 83,149
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 516
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 82,633
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 685
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 685
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 226,587
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 145,583
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 11,857
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 14,114
2. Inne fundusze (427, 42X) 14,114
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 82,798
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 302,273
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -219,475
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,511
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,004
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,071
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,071
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 76,640
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,085
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,085
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 63,394
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,432
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,565
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,164
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,293
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,293
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 162,666
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 163,503
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 162,666
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 838
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,460
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,538
D. Usług (účtová grupa 51) 33,061
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 76,628
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 55,786
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,635
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,207
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 740
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 459
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 459
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,034
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 31,043
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 109,067
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,953
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 6,124
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 6,124
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 829
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 829
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 201
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 201
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 6,752
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 37,795
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,284
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,284
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 29,511
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31371299 TIN: 2020353247 Numer VAT: SK2020353247
 • Zarejestrowana siedziba: TEBEKO, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01 06.05.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. František Rakús 6 639 € (100%) Švabinského 14 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.07.2011Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   30.06.2011Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.05.1994
   20.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.05.1994
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.05.1994
   19.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01
   23.07.1999Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Noví spoločníci:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01
   22.07.1999Zrušené sidlo:
   Gogoľova 14 Bratislava 852 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Slamka Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Straka Matúšova 2 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Slamka Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Straka Matúšova 2 Bratislava 811 04
   06.05.1994Nové obchodné meno:
   TEBEKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gogoľova 14 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba a predaj stavebných materiálov
   Noví spoločníci:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Slamka Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Straka Matúšova 2 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Slamka Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Straka Matúšova 2 Bratislava 811 04