Utwórz fakturę

GEOINFOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.10.2015
Basic information
Nazwa firmy GEOINFOS
PIN 31371400
TIN 2020302383
Numer VAT SK2020302383
Data utworzenia 10 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEOINFOS
Račianska 109/B
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 171 612 €
Zysk -1 537 640 €
Kapitał 23 717 766 €
Kapitał własny 17 879 987 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0435832600
Nr(y) faksu 0435832606
Date of updating data: 21.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,142,423
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,073,136
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,343
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,343
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,071,793
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 777,367
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 20,661,680
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 632,746
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 69,287
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 68,125
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 68,125
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,125
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,162
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,159
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,142,423
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,420,329
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 21,951,329
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,537,640
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,720,761
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,511,457
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 209,304
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 131,725
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 131,725
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 75,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,579
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,333
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,333
Date of updating data: 21.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 171,612
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 171,612
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 166,455
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,944
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,213
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,708,052
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,196
D. Usług (účtová grupa 51) 161,223
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,510
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,519,238
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,519,238
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,806
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,079
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,536,440
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,964
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 240
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2
2. Pozostałe koszty (562A) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 238
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -240
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,536,680
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,537,640
Date of updating data: 21.10.2015
Date of updating data: 21.10.2015