Utwórz fakturę

FINSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINSTAV
PIN 31371744
TIN 2020329696
Numer VAT SK2020329696
Data utworzenia 16 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINSTAV
Bulharská 70
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 183 206 €
Zysk 8 844 €
Kapitał 397 112 €
Kapitał własny 304 045 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243412001
Telefon(y) kom. +421910325784, +421911111002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 382,612
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 351,303
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 351,303
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 191,627
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 141,260
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,416
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 31,309
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 20,681
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 20,681
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,681
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 111
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 111
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 199
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 199
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,318
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,688
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,630
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 382,612
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 312,888
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 172,940
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 172,940
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,298
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,298
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 71,521
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 71,521
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 51,285
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 51,285
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,844
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,724
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,153
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,153
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 3,029
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 3,029
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 53,542
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,083
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,083
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 32,051
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,409
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,402
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,597
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 183,206
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 183,206
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,661
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 61,621
D. Usług (účtová grupa 51) 15,421
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 65,237
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 46,923
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,607
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,707
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,875
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,598
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,598
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 909
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,545
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 106,164
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 272
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 272
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -271
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,274
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,430
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,430
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,844
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31371744 TIN: 2020329696 Numer VAT: SK2020329696
 • Zarejestrowana siedziba: FINSTAV, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava 17.12.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Augustín 172 940 € (100%) Alexyho 1/A Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Janka Alexyho 2954/1 A Bratislava 841 01
   28.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Jozef Herbort Budyšínska 10a Bratislava
   14.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Drahoš Štefánikova 20 Bratislava
   30.04.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   08.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Drahoš Štefánikova 20 Bratislava
   07.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Drahoš Štefánikova 20 Bratislava
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Drahoš Štefánikova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Herbort Budyšínska 10a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Drahoš Štefánikova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Herbort Budyšínska 10a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   16.05.1994Nové obchodné meno:
   FINSTAV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   leasingové obchody so stavebnými strojmi a zariadeniami
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Drahoš Štefánikova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Herbort Budyšínska 10a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava