Utwórz fakturę

Hollý, v skratke Hollý - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Hollý, v skratke Hollý
PIN 31371817
TIN 2020353346
Numer VAT SK2020353346
Data utworzenia 16 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Hollý, v skratke Hollý
Starhradská 8
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 663 729 €
Zysk 51 915 €
Kapitał 398 437 €
Kapitał własny 1 547 €
Dane kontaktowe
E-mail holly@holly.sk
witryna internetowa http://www.holly.sk
Telefon(y) kom. +421905669407
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 291,643
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 196,401
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 196,401
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 34,656
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 161,745
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 95,242
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 92,689
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 92,689
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,689
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,553
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,507
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 46
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 291,643
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 173,794
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 30,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,094
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,094
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 73,146
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 73,146
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,915
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,362
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,514
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,514
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 107,190
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 53,232
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,232
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 31,990
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,576
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,064
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,180
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 658
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,487
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,487
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 663,729
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,878
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 657,851
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 593,526
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 293,779
D. Usług (účtová grupa 51) 139,208
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 109,312
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 78,694
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,231
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,387
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,490
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 39,722
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 39,722
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 70,203
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 230,742
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 419
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 248
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 171
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,064
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,521
2. Pozostałe koszty (562A) 1,521
O. Walutowe straty (563) 336
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,207
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,645
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 66,558
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,643
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,643
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 51,915
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015