Utwórz fakturę

TRADART - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRADART
PIN 31371931
TIN 2020315605
Numer VAT SK2020315605
Data utworzenia 18 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRADART
Technická 5
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 350 €
Zysk -2 882 €
Kapitał 9 979 €
Kapitał własny -10 539 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0915495988
Telefon(y) kom. 0915495988
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,655
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,655
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 171
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 171
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,484
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,430
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 54
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,655
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,420
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,937
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -32,114
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -32,114
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,882
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,075
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,075
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,918
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,918
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 350
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 350
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 350
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,200
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 975
D. Usług (účtová grupa 51) 870
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 197
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,850
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,495
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -72
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,922
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,882
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015