Utwórz fakturę

HYDROTOUR, cestovná kancelária - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.10.2016
Basic information
Nazwa firmy HYDROTOUR, cestovná kancelária
PIN 31371981
TIN 2020302427
Numer VAT SK2020302427
Data utworzenia 09 maj 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba HYDROTOUR, cestovná kancelária
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 600 280 €
Zysk 179 167 €
Kapitał 5 476 236 €
Kapitał własny 277 787 €
Dane kontaktowe
E-mail hydrotour@hydrotour.sk
Telefon(y) 0252922021, 0252922023, 0252922024, 0254430109, 0255410295, 0326522644, 0326522645, 0326522649, 0335
Nr(y) faksu 0232630022
Date of updating data: 26.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,036,374
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,331
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,081
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 758
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,323
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,250
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,979,487
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 171,363
8. Podatek odroczony należności (481A) 171,363
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,708,165
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,610,958
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,610,958
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42,921
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 54,286
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 99,959
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,748
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 71,211
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 52,556
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 52,556
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,036,374
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 676,902
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 166,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 166,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,597
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,289,358
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,289,358
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -974,220
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -974,220
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 179,167
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,353,130
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 86,949
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,143
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 73,806
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,916,670
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,417,467
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,357,209
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,357,209
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 32,558
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,056
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,223
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 421
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 32,044
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 32,044
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 900,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,342
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,342
Date of updating data: 26.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 32,595,995
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 32,600,280
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,595,995
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,285
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,267,729
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 85,015
D. Usług (účtová grupa 51) 31,299,794
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 785,884
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 570,311
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 194,948
4. Koszty społeczne (527, 528) 20,625
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,051
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,592
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,592
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -14,173
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,566
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 332,551
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,211,186
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 408
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 150
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 150
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 258
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 88,468
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 57,481
2. Pozostałe koszty (562A) 57,481
O. Walutowe straty (563) 685
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 30,302
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -88,060
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 244,491
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 65,324
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,016
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 57,308
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 179,167
Date of updating data: 26.10.2016
Date of updating data: 26.10.2016
 • PIN :31371981 TIN: 2020302427 Numer VAT: SK2020302427
 • Zarejestrowana siedziba: HYDROTOUR, cestovná kancelária, Nám. SNP 14, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Helena Jankovičová člen Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01 03.02.2004
  Ing. Tomáš Lazarov člen Karloveská 725/28 Bratislava - Karlova Ves 841 01 28.01.2015
  Peter Malík člen Záhradnícka 2218/4 Bratislava - Staré Mesto 811 08 03.02.2004
  Ing. Mikuláš Milko predseda Hagarova 21 Bratislava 831 05 03.02.2004
  JUDr. Dagmar Streit Jégého 16999/10 Bratislava - Ružinov 821 08 30.09.2016
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.10.2016Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Streit Jégého 16999/10 Bratislava - Ružinov 821 08 Vznik funkcie: 30.09.2016
   27.02.2015Nové sidlo:
   Nám. SNP 14 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Jankovičová - člen Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01 Vznik funkcie: 03.02.2004
   Peter Malík - člen Záhradnícka 2218/4 Bratislava - Staré Mesto 811 08 Vznik funkcie: 03.02.2004
   Ing. Tomáš Lazarov - člen Karloveská 725/28 Bratislava - Karlova Ves 841 01 Vznik funkcie: 28.01.2015
   18.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Milko - predseda Hagarova 21 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 03.02.2004
   20.07.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb - vrátane predaja leteniek
   sprostredkovanie v oblasti kultúry, umenia a športu
   03.02.2004Nové obchodné meno:
   HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   zabezpečovanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná, propagačná činnosť a ich sprostredkovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo