Utwórz fakturę

NORSONIC SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NORSONIC SLOVENSKO
PIN 31372121
TIN 2020302471
Numer VAT SK2020302471
Data utworzenia 17 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NORSONIC SLOVENSKO
Letisko M.R. Štefánika 63
82001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 236 543 €
Zysk -93 208 €
Kapitał 365 834 €
Kapitał własny 222 467 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911365044
Nr(y) faksu 0233002444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 31,624
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 27,550
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,550
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,324
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 152,332
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 64,322
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,010
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 183,956
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 75,976
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 161,881
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -93,208
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 107,980
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,895
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 51,382
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,037
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 916
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,038
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,391
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,197
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,506
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 236,543
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 83,805
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 152,737
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 318,495
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 59,539
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,699
C. Usług (účtová grupa 51) 47,510
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 165,351
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,509
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 26,437
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 450
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -81,952
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 111,794
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 56
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 56
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 10,352
M. Koszty oprocentowania (562) 3,853
N. Walutowe straty (563) 141
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,358
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -10,296
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -92,248
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -93,208
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015