Utwórz fakturę

WWDC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Nazwa firmy WWDC
PIN 31372139
TIN 2020302504
Numer VAT SK2020302504
Data utworzenia 17 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WWDC
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 87 858 €
Zysk 1 177 €
Kapitał 64 950 €
Kapitał własny 17 513 €
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 81,292
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 81,292
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 72,994
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,284
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,187
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,084
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,013
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 92,576
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,690
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 10,311
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 10,311
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 9,510
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 63
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -2,371
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,177
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 73,886
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 842
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 45,684
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,038
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 462
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,677
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,507
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,666
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 25,694
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 87,858
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 59,298
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,560
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 83,027
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,301
C. Usług (účtová grupa 51) 42,517
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,781
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,682
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,637
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,778
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,331
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,831
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 10,480
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1,431
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,431
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,125
M. Koszty oprocentowania (562) 1,352
N. Walutowe straty (563) 1,570
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,203
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,694
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,137
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,177
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016