Utwórz fakturę

EL - HOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy EL - HOR
PIN 31372198
TIN 2020336956
Numer VAT SK2020336956
Data utworzenia 16 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EL - HOR
Jegenešská 12530
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 858 €
Zysk 29 646 €
Kapitał 28 483 €
Kapitał własny -142 115 €
Dane kontaktowe
E-mail zhornacek@zoznam.sk
Telefon(y) 0903730380
Telefon(y) kom. 0903730380
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 52,845
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 52,845
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 23,598
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,598
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,598
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,247
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 29,241
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 52,845
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,721
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 125,332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -183,770
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 164,118
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -347,888
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,646
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,124
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,042
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,042
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 44,082
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 42,315
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,315
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 456
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,311
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 36,858
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,256
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,624
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,569
D. Usług (účtová grupa 51) 1,750
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 272
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,234
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,937
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 108
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 107
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -108
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 30,126
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 29,646
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016