Utwórz fakturę

PROJEKT PARTNER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROJEKT PARTNER
PIN 31372261
TIN 2020901421
Data utworzenia 17 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROJEKT PARTNER
Botanická 10
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 979 €
Zysk 1 773 €
Kapitał 2 968 €
Kapitał własny -14 416 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0910521660
Telefon(y) kom. 0910521660
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,076
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,076
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 14
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,696
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,696
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,696
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,366
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,197
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,169
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,076
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,644
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -21,720
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,015
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,735
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,773
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,720
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 293
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 293
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,427
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,075
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,075
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,642
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 79
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 87
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 544
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 34,979
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 34,979
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,730
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,249
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,594
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,615
D. Usług (účtová grupa 51) 27,086
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,842
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,360
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 476
4. Koszty społeczne (527, 528) 6
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 51
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,385
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,278
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 112
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 112
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -112
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,273
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 500
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 500
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,773
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015