Utwórz fakturę

Slovrempo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Slovrempo
Stan Zniszczono
PIN 31372287
TIN 2020333799
Numer VAT SK2020333799
Data utworzenia 13 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Slovrempo
Pekná cesta 3
83154
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 154 312 €
Zysk -15 387 €
Kapitał 50 989 €
Kapitał własny -32 062 €
Dane kontaktowe
E-mail slovrempo@slovrempo.sk
Telefon(y) 0244372881, 0244372903
Telefon(y) kom. 0911211305
Nr(y) faksu 0244372903, 0244882141
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,204
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 766
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 766
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 766
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 29,388
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 16,009
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 16,009
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,424
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,424
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,424
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 955
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 923
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 50
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 50
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,204
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -47,449
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -39,365
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -39,365
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,387
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,653
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 111
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 111
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 72,438
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 54,441
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,441
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,001
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,475
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,153
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,368
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,104
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,104
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 154,051
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 154,312
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 154,051
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 261
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,493
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 115,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 136
D. Usług (účtová grupa 51) 15,898
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,648
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,377
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,183
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,088
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 203
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 205
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 205
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,403
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -15,181
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,017
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 206
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5
2. Pozostałe koszty (562A) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 201
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -206
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -15,387
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,387
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31372287 TIN: 2020333799 Numer VAT: SK2020333799
 • Zarejestrowana siedziba: Slovrempo, Pekná cesta 3, 83154, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 maj 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.10.2012Nové sidlo:
   Pekná cesta 3 Bratislava 831 54
   26.10.2012Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 19 Bratislava 831 04
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kovár Kafendova 6 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kovár Kafendova 6 Bratislava
   26.09.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kovár Kafendova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Anna Gaburová Družicova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kovár Kafendova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anna Gaburová Družicova 4 Bratislava
   13.05.1994Nové obchodné meno:
   Slovrempo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 19 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská činnosť v oblasti kozmetiky a prípravkov pre kadernícke prevádzky
   predaj jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
   Noví spoločníci:
   Anna Gaburová Družicova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kovár Kafendova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Kovár Kafendova 6 Bratislava
   Anna Gaburová Družicova 4 Bratislava