Utwórz fakturę

N.CODE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy N.CODE
PIN 31372317
TIN 2020333821
Numer VAT SK2020333821
Data utworzenia 20 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba N.CODE
Tallerova 7
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -960 €
Kapitał 765 927 €
Kapitał własny 109 516 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 764,967
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 145,213
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 145,213
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 54,109
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 91,104
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 618,953
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 371,404
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 350,534
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 350,534
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,870
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 216,665
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 216,665
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,884
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,490
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28,394
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 801
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 801
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 764,967
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,556
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 124,477
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 124,477
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,244
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,244
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 27,730
2. Inne fundusze (427, 42X) 27,730
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -37,112
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 108,398
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -145,510
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,783
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 656,411
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 285
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 285
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 124,139
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 39,255
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,255
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 47,430
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,809
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21,551
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,614
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 531,987
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31372317 TIN: 2020333821 Numer VAT: SK2020333821
 • Zarejestrowana siedziba: N.CODE, Tallerova 7, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava 20.05.1994
  Miroslav Pilárik Jelšová 5 Bratislava 831 01 06.07.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pavol Štefek 41 492 € (33.3%) Vilová 9 Bratislava
  Miroslav Pilárik 41 492 € (33.3%) Jelšová 5 Bratislava 831 01
  Ing. Jozef Zajko 4 979 € (4%) Bratislava 841 03
  Thomas Elger 36 513 € (29.3%) Poing 855 86 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.05.2015Nové sidlo:
   Tallerova 7 Bratislava 811 02
   06.05.2015Zrušené sidlo:
   Čremchová 8/A Bratislava 831 01
   11.01.2005Noví spoločníci:
   Miroslav Pilárik Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. Jozef Zajko Na barine 13 Bratislava 841 03
   Thomas Elger Bgm.-Ametsbichler-Ring 22 Poing 855 86 Nemecká spolková republika
   10.01.2005Zrušeny spoločníci:
   MIDITEMP Musik und Datensysteme G.m.b.H. Am Pfanderling 62 Haimhausen 857 78 SRN
   TechnoPro spol. s r.o. Čremchová 8/A Bratislava 831 01
   12.07.2004Noví spoločníci:
   Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava 851 01
   MIDITEMP Musik und Datensysteme G.m.b.H. Am Pfanderling 62 Haimhausen 857 78 SRN
   TechnoPro spol. s r.o. Čremchová 8/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Pilárik Jelšová 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.07.2004
   11.07.2004Zrušeny spoločníci:
   MIDITEMP Musik und Datensysteme G.m.b.H. Max Halbestrasse 1 Unterschleisheim 857 16 SRN
   TechnoPro spol. s r.o. Čremchová 8/A Bratislava
   Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kubaš Hubeného 28 Bratislava
   Ivan Trsťan Drobného 18 Bratislava
   20.05.1994Nové obchodné meno:
   N.CODE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čremchová 8/A Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, oprava, údržba elektronických zariadení;
   nákup a predaj elektronických zariadení;
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku;
   poradenstvo v oblasti akustiky a optiky;
   zhotovovanie grafických návrhov pomocou výpočtovej techniky;
   zhotovovanie designerských návrhov, s výnimkou projektovej činnosti a tvorby diel v zmysle autorského zákona;
   poradenská a konzultačná činnosť v zmysle predmetu podnikania;
   Noví spoločníci:
   MIDITEMP Musik und Datensysteme G.m.b.H. Max Halbestrasse 1 Unterschleisheim 857 16 SRN
   TechnoPro spol. s r.o. Čremchová 8/A Bratislava
   Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava
   Ing. Ivan Kubaš Hubeného 28 Bratislava
   Ivan Trsťan Drobného 18 Bratislava