Utwórz fakturę

FERART - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FERART
PIN 31372333
TIN 2020337011
Numer VAT SK2020337011
Data utworzenia 24 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FERART
Nová Rožňavská 3
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 051 575 €
Zysk 39 948 €
Kapitał 769 013 €
Kapitał własny 268 112 €
Dane kontaktowe
E-mail info@ferart.sk
witryna internetowa http://www.ferart.sk
Telefon(y) +421245691075, +421245691578
Nr(y) faksu 0233331712
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 745,600
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 242,143
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 242,143
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 226,408
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,735
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 498,414
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 347,740
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 347,740
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 148,610
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 148,534
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,534
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 132
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 132
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,932
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,044
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 888
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,043
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,125
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,918
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 745,600
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 308,061
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,204
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,087
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,087
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 257,183
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 257,183
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,948
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 437,441
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 970
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 970
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 214,713
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 91,685
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,685
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 100,123
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,298
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,295
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,703
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,609
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 221,758
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 98
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 98
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,048,208
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,051,575
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,048,198
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,967
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 977,263
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 644,836
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,689
D. Usług (účtová grupa 51) 182,161
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 84,509
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 60,035
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,786
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,688
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,350
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40,650
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40,650
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,068
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 74,312
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 200,522
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,898
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,874
2. Pozostałe koszty (562A) 13,874
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,024
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -22,898
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 51,414
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,466
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,466
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 39,948
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31372333 TIN: 2020337011 Numer VAT: SK2020337011
 • Zarejestrowana siedziba: FERART, Nová Rožňavská 3, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Goran Jovičinac Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42 17.07.2010
  Goran Mičovič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42 23.10.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Goran Jovičinac 2 988 € (45%) Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
  Goran Mičovič 996 € (15%) Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
  Daniela Jovičinac Rapaič 2 656 € (40%) Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.07.2010Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 3 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Daniela Jovičinac Rapaič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Goran Jovičinac Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Goran Mičovič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Jovičinac Rapaič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Goran Jovičinac Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Goran Mičovič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 23.10.2003
   16.07.2010Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Mičovič Škultétyho 52/10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Mičovič Škultétyho 52/10 Bratislava Vznik funkcie: 23.10.2003
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   18.02.2004Noví spoločníci:
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Mičovič Škultétyho 52/10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Goran Mičovič Škultétyho 52/10 Bratislava Vznik funkcie: 23.10.2003
   17.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   28.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.09.2000Noví spoločníci:
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   25.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   09.12.1998Noví spoločníci:
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   08.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   26.06.1995Noví spoločníci:
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   25.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Goran Javičinac Sibírska 58 Bratislava
   Daniela Rapaičová Sibírska 58 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Rapaičová Sibírska 58 Bratislava
   24.05.1994Nové obchodné meno:
   FERART s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Goran Javičinac Sibírska 58 Bratislava
   Daniela Rapaičová Sibírska 58 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Rapaičová Sibírska 58 Bratislava