Utwórz fakturę

GEOSAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.08.2016
Basic information
Nazwa firmy GEOSAN
PIN 31372368
TIN 2020329718
Data utworzenia 06 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEOSAN
Slovnaftská 104
82003
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 261 €
Zysk -7 186 €
Kapitał 1 543 838 €
Kapitał własny 1 537 723 €
Dane kontaktowe
E-mail geosan@geosan.sk
witryna internetowa http://www.geosan.sk
Telefon(y) +421245244822
Telefon(y) kom. +421903467938
Nr(y) faksu 0245244822
Date of updating data: 04.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,880,857
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,445
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,445
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,445
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,860,412
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,055,465
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,000,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,000,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 55,465
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 804,947
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,985
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 801,962
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,880,857
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,880,377
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,660
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 335
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 335
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 484,620
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 484,620
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,395,948
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,395,948
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,186
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 04.08.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,261
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,241
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,356
D. Usług (účtová grupa 51) 571
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,722
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,003
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,003
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,095
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,670
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 456
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 450
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 450
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,067
O. Walutowe straty (563) 39
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,028
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -611
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,706
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,186
Date of updating data: 04.08.2016