Utwórz fakturę

PIUS & CO. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PIUS & CO.
PIN 31372414
TIN 2020903720
Data utworzenia 30 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PIUS & CO.
Cyprichova 1-3
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 520 817 €
Zysk 13 686 €
Kapitał 499 096 €
Kapitał własny 7 401 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 506,119
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 441,485
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 35
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 35
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 75,384
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,325
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,325
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 33,592
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 40,467
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 366,066
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 281,197
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 84,869
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 64,634
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 64,634
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 506,119
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,088
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,939
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,939
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,656
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,656
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -327,193
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -327,193
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,686
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 485,031
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 441,586
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 440,583
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,003
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 36,229
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21,724
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,724
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,042
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,755
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,508
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,216
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,216
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 520,817
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 520,817
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 520,817
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 502,390
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,501
D. Usług (účtová grupa 51) 187,790
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 131,257
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 95,234
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,954
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,069
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 164,449
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,393
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,427
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 325,526
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,596
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,596
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,593
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,834
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,148
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,148
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,686
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4165022.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31372414 TIN: 2020903720
 • Zarejestrowana siedziba: PIUS & CO., Cyprichova 1-3, 83105, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľubomír Tatara Baníkova 473/6 Bratislava 841 04 30.05.1994
  Ing. Vladimír Lipták Stará Klenová 7168/18 Bratislava 831 01 06.10.2010
  Jost Hermann Gotthardlistrasse 31 Ennetmoos 6372 Švajčiarsko 06.10.2010
  Pius Ambühl Riedmattstrasse 7 Hergiswil 6052 Švajčiarsko 06.10.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ľubomír Tatara 331 939 € (100%) Baníkova 473/6 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.10.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Tatara Baníkova 473/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.05.1994
   Ing. Vladimír Lipták Stará Klenová 7168/18 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.10.2010
   Jost Hermann Gotthardlistrasse 31 Ennetmoos 6372 Švajčiarsko Vznik funkcie: 06.10.2010
   Pius Ambühl Riedmattstrasse 7 Hergiswil 6052 Švajčiarsko Vznik funkcie: 06.10.2010
   13.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubomír Tatara Baníkova 6 Bratislava
   01.12.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Tatara Baníkova 6 Bratislava
   30.11.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných a hracích automatov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Tatara Baníkova 6 Bratislava
   27.02.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoob- chod)
   prevádzkovanie, prenájom a servis biliardo- vých stolov
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   PIUS & CO., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cyprichova 1-3 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných a hracích automatov
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Tatara Baníkova 473/6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubomír Tatara Baníkova 6 Bratislava