Utwórz fakturę

FINE S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy FINE S
PIN 31372422
TIN 2020932309
Numer VAT SK2020932309
Data utworzenia 30 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINE S
Tomášikova 3
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 128 544 €
Zysk -19 540 €
Kapitał 2 203 €
Kapitał własny -5 397 €
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,688
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,688
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,688
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,832
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,549
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,910
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 15,520
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -15,430
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 719
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,248
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,540
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,950
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 326
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 23,226
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,163
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7,680
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,824
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,559
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,398
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 5,000
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 128,544
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 128,544
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 147,027
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 12,402
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 39,972
C. Usług (účtová grupa 51) 15,404
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 77,769
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 279
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,012
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 189
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -18,483
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 60,766
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 97
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 97
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -97
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -18,580
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -19,540
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016