Utwórz fakturę

INTERRADA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERRADA
PIN 31372457
TIN 2020915380
Data utworzenia 30 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERRADA
Dlhá 58
90028
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,548
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,548
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 0
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,548
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,548
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,548
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,068
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,245
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,245
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31372457 TIN: 2020915380
 • Zarejestrowana siedziba: INTERRADA, Dlhá 58, 90028, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Fadil Rasavac Gercenova 29 Bratislava 30.05.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Fadil Rasavac 6 639 € (100%) Gercenova 29 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Fadil Rasavac Gercenova 29 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   27.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Fadil Rasavac Gercenova 29 Bratislava
   23.09.2006Nové sidlo:
   Dlhá 58 Ivanka pri Dunaji 900 28
   22.09.2006Zrušené sidlo:
   Sputniková 17 Bratislava 821 02
   03.08.2005Nové sidlo:
   Sputniková 17 Bratislava 821 02
   02.08.2005Zrušené sidlo:
   Gercenova 29 Bratislava 851 01
   27.06.1997Noví spoločníci:
   Fadil Rasavac Gercenova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Fadil Rasavac Gercenova 29 Bratislava
   26.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Mario Gogola ul. Brače Suliča 17 Brčko Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mario Gogola ul. Brače Suliča 17 Brčko Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 29 Bratislava
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   INTERRADA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mario Gogola ul. Brače Suliča 17 Brčko Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mario Gogola ul. Brače Suliča 17 Brčko Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 29 Bratislava