Utwórz fakturę

BGN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BGN
PIN 31372619
TIN 2020903731
Numer VAT SK2020903731
Data utworzenia 31 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BGN
Hálkova 11
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 49 753 €
Zysk 1 944 €
Kapitał 5 556 €
Kapitał własny -11 212 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244459854
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,097
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,593
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,685
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,097
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,268
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -17,852
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,944
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,365
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 201
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 12,998
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,763
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 986
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,249
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 166
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 49,753
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 46,761
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 149
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,843
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 46,690
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 38,102
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 493
C. Usług (účtová grupa 51) 6,987
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 394
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 42
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 584
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,063
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,328
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 159
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 159
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -159
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,904
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,944
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31372619 TIN: 2020903731 Numer VAT: SK2020903731
 • Zarejestrowana siedziba: BGN, Hálkova 11, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá 31.05.1994
  Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava 31.05.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PharmDr. Ľubomíra Gažová 2 324 € (35%) 168 Horná Krupá
  Ing. Peter Botek 4 316 € (65%) Račianska 33 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.10.1999Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   RNDr. Lýdia Novotná Pri Bielom Kríži 17 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Marta Benková Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   31.05.1994Nové obchodné meno:
   BGN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie lekárni a služby s tým spojené
   kúpa, predaj a sprostredkovanie liekov a zdravotníckych potrieb v rámci udelenej licencie
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rámci voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Marta Benková Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   RNDr. Lýdia Novotná Pri Bielom Kríži 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava