Utwórz fakturę

SQS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SQS
PIN 31372643
TIN 2020353401
Numer VAT SK2020353401
Data utworzenia 28 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SQS
Krupinská 4
85101
Bratislava
Financial information
Zysk -960 €
Kapitał 783 580 €
Kapitał własny -38 161 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 776,085
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 776,085
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 502,014
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 484,600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 484,600
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,411
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 274,071
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 274,038
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 776,085
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,121
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 947
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -46,411
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,558
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -63,969
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 815,206
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 815,206
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 223,316
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,316
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 598,425
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 104
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -6,639
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015