Utwórz fakturę

MASTRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MASTRO
PIN 31372686
TIN 2020302592
Numer VAT SK2020302592
Data utworzenia 30 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MASTRO
Šustekova 21
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 388 €
Zysk -6 306 €
Kapitał 56 681 €
Kapitał własny 21 346 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421262250432
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 29,408
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 29,408
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,731
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 795
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 53
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,294
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 51,139
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,017
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 32,977
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 180
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 14,526
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,306
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,122
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 328
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,991
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 384
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 486
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,121
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 803
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 24,388
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 24,223
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 165
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 29,651
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 14,379
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,288
C. Usług (účtová grupa 51) 5,552
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,667
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 254
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,972
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 539
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,263
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,004
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 83
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -83
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,346
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,306
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31372686 TIN: 2020302592 Numer VAT: SK2020302592
 • Zarejestrowana siedziba: MASTRO, Šustekova 21, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01 22.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Stanislav Sýkora 6 640 € (100%) Černyševského 31 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.01.2011Nové sidlo:
   Šustekova 21 Bratislava 851 04
   03.01.2011Zrušené sidlo:
   Obchodná 39 Bratislava 811 06
   26.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Marián Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   Marián Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   Marián Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   16.05.1995Noví spoločníci:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   15.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Ing. Vladimír Páleník Šustekova 17 Bratislava 851 04
   Roman Pavelka 3/231 Dunajská Lužná 900 42
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   MASTRO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a opravy športových a rybárskych potrieb sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Ing. Vladimír Páleník Šustekova 17 Bratislava 851 04
   Roman Pavelka 3/231 Dunajská Lužná 900 42
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01