Utwórz fakturę

Prominens - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Prominens
PIN 31372724
TIN 2020302548
Numer VAT SK2020302548
Data utworzenia 31 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Prominens
Pri Suchom mlyne 24
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 83 464 €
Zysk 1 760 €
Kapitał 55 070 €
Kapitał własny -90 440 €
Dane kontaktowe
E-mail prominens@artem.sk
Telefon(y) 0254789416, 0903700508
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 39,838
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 34,558
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 34,558
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,119
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 10,439
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,108
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,771
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,771
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 863
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 863
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 863
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,474
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,463
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 172
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 172
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 39,838
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -88,680
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -97,079
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -97,079
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,760
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 127,998
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 570
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 570
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 127,428
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,988
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,988
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 115,849
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 828
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 951
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,812
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 520
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 520
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 82,746
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 83,464
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,271
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 80,474
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 719
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80,628
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,272
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,612
D. Usług (účtová grupa 51) 41,619
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,231
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,023
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,146
4. Koszty społeczne (527, 528) 62
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 453
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,537
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,537
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,904
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,836
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,242
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 116
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 116
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -116
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,720
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,760
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015