Utwórz fakturę

HERŽO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HERŽO
PIN 31372813
TIN 2020353357
Numer VAT SK2020353357
Data utworzenia 27 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HERŽO
Na Bystričku 39
03601
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 37 262 €
Zysk 2 478 €
Kapitał 57 060 €
Kapitał własny 10 372 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421903705604
Telefon(y) kom. +421903705604
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 26,963
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,315
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,315
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,315
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,576
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,105
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,105
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,105
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,471
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 60
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,411
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 72
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 72
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 26,963
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,851
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,070
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,486
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -15,416
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,478
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,112
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,112
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 143
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,767
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 37,263
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 37,262
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 35,225
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,037
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,750
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,304
D. Usług (účtová grupa 51) 12,968
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,629
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,203
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 420
4. Koszty społeczne (527, 528) 6
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 374
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,182
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,182
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 293
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,512
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,953
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 135
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 135
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -134
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,378
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 900
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 900
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,478
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31372813 TIN: 2020353357 Numer VAT: SK2020353357
 • Zarejestrowana siedziba: HERŽO, Na Bystričku 39, 03601, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 maj 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.08.2014Nové sidlo:
   Na Bystričku 39 Martin 036 01
   Noví spoločníci:
   Peter Egrecký M. Galandu 4653/18 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Egrecký M. Galandu 4653/18 Martin 036 01 Vznik funkcie: 18.07.2014
   14.08.2014Zrušené sidlo:
   Jasovska 9 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   Zdeno Klinovský 492 Klin
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   27.05.1994Nové obchodné meno:
   HERŽO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovska 9 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   služby domovej a bytovej hygieny
   vykonávanie stavebných prác vo výškach horolezeckou speleologickou technikou
   sprostredkovanie obchodu
   maliarstvo - natieračstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   Zdeno Klinovský 492 Klin
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07