Utwórz fakturę

Prvá elektromontážna, v konkurze - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Prvá elektromontážna, v konkurze
PIN 31372899
TIN 2020319961
Numer VAT SK2020319961
Data utworzenia 24 maj 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Prvá elektromontážna, v konkurze
Pestovateľská 13
82104
Bratislava
Financial information
Zysk 297 €
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,454,224
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,058
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,058
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 4,058
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 711,370
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 650,601
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 650,601
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -79,717
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,618,756
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,618,756
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -1,698,473
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 92,081
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 92,081
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 48,405
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 41
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 48,364
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 738,796
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 738,796
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,454,224
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,667,115
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 467,636
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 467,636
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 69,030
2. Inne fundusze (427, 42X) 69,030
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -129
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -129
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,203,949
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 945
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,204,894
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 297
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,121,339
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,721
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,721
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,111,018
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 237,012
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 237,012
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 748
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,703
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 697,068
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,682,764
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 491,723
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,600
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -293
D. Usług (účtová grupa 51) -293
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 293
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 293
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 5
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 298
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 297
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016