Utwórz fakturę

JANRENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JANRENT
PIN 31372902
TIN 2020353368
Numer VAT SK2020353368
Data utworzenia 29 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JANRENT
Vietnamská 25/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 128 608 €
Zysk -2 408 €
Kapitał 144 159 €
Kapitał własny 15 975 €
Dane kontaktowe
E-mail janrent@janrent.sk
witryna internetowa http://janrent.sk/
Telefon(y) +421249228540
Telefon(y) kom. +421903266767
Nr(y) faksu 0249228541
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 81,190
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 39,216
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 39,216
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 39,216
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 41,918
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,969
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 9,969
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 57
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 57
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,187
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,052
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,052
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 135
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,705
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,155
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,550
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 56
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 56
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 81,190
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,631
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 683
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 683
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,716
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,716
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,408
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,559
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,610
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 14,610
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 14,610
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 52,686
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,706
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,706
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 38,846
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 715
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 752
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,667
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,263
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,263
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 128,609
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 128,608
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 124,908
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,700
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,289
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 36,952
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,954
D. Usług (účtová grupa 51) 34,745
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,125
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,560
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,156
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,409
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 854
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,240
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,240
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -10,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,419
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 319
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 41,957
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,768
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,556
2. Pozostałe koszty (562A) 1,556
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 211
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,767
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,448
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,408
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31372902 TIN: 2020353368 Numer VAT: SK2020353368
 • Zarejestrowana siedziba: JANRENT, Vietnamská 25/A, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Bednárik Vietnamská 5878/25 A Bratislava 821 04 10.11.1994
  Ing. Ladislav Malovecký Poľná 351/26 Zálesie 900 28 10.11.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marián Bednárik 3 320 € (50%) Vietnamská 5878/25 A Bratislava 821 04
  Ing. Ladislav Malovecký 3 320 € (50%) Poľná 351/26 Zálesie 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.12.2012Nové sidlo:
   Vietnamská 25/A Bratislava-Ružinov 821 04
   05.12.2012Zrušené sidlo:
   Lachova 10 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava Vznik funkcie: 29.04.1994
   07.06.2005Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba zdvíhacích zariadení
   27.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Vietnamská 25/A Bratislava 821 04
   Ing. Ladislav Malovecký Poľná 351/26 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Vietnamská 5878/25 A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ing. Ladislav Malovecký Poľná 351/26 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 10.11.1994
   26.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Košická 43 C Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký Záhrebská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Košická 43 C Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ing. Ladislav Malovecký Záhrebská 10 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1994
   22.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Košická 43 C Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ing. Ladislav Malovecký Záhrebská 10 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava Vznik funkcie: 29.04.1994
   21.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   25.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Košická 43 C Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký Záhrebská 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   24.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   16.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   15.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   06.03.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   služby bytovej hygieny
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba výrobkov z papiera
   výroba textilných, kožených a drevených drobných suvenírov /mimo remeselných a viazaných živností/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   05.03.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   služby bytovej hygieny
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   servisná a montážna činnosť
   výroba výrobkov z papiera
   výroba textilných výrobkov
   výroba výrobkov z kože
   výroba výrobkov z dreva
   05.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   04.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   10.11.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   staviteľ
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   kúpa a predaj nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   služby bytovej hygieny
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   servisná a montážna činnosť
   výroba výrobkov z papiera
   výroba textilných výrobkov
   výroba výrobkov z kože
   výroba výrobkov z dreva
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   09.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.04.1994Nové obchodné meno:
   JANRENT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lachova 10 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom predmetov dlhodobej spotreby
   Noví spoločníci:
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava