Utwórz fakturę

SCRIPTORIUM MUSICUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Nazwa firmy SCRIPTORIUM MUSICUM
Stan W likwidacji
PIN 31373003
TIN 2020836884
Data utworzenia 28 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SCRIPTORIUM MUSICUM
Svetlá 3
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 419 €
Zysk -425 €
Kapitał 14 620 €
Kapitał własny 11 470 €
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,209
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,209
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,377
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,377
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 494
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 494
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 494
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,338
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 129
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,209
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,209
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,629
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,815
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 764
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 764
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 803
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 803
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -425
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,580
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,580
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 100
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 419
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 419
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 264
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 155
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 291
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 97
D. Usług (účtová grupa 51) 161
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 128
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 161
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 73
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 73
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -73
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 55
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -425
Date of updating data: 10.08.2016
Files
4216484.tif
Date of updating data: 10.08.2016