Utwórz fakturę

CERSA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CERSA
PIN 31373011
TIN 2020336978
Numer VAT SK2020336978
Data utworzenia 11 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CERSA
Rožňavská 21
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 449 717 €
Zysk 7 921 €
Kapitał 614 473 €
Kapitał własny -120 268 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911464993
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 341,930
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 313,120
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 265,271
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 265,271
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,382
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,382
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,382
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,467
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,886
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 581
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 28,810
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,810
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 25,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 341,930
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -230,538
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -245,763
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -245,763
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,921
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 570,519
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 568,577
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 140,624
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,624
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 705
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,529
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,703
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 421,016
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,942
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,942
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,949
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,949
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,450,171
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,449,717
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,288,313
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 103,085
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 56,146
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,173
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,430,888
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 975,662
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 52,835
D. Usług (účtová grupa 51) 251,336
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 96,996
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 67,258
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,566
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,172
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,518
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 39,313
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 39,313
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,742
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,486
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,829
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 111,565
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 454
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 454
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,482
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3
2. Pozostałe koszty (562A) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,479
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,028
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,801
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,921
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31373011 TIN: 2020336978 Numer VAT: SK2020336978
 • Zarejestrowana siedziba: CERSA, Rožňavská 21, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 12.01.1999
  Ing. Vladimír Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 08.04.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Aleš Jelínek 3 320 € (50%) Rožňavská 21 Bratislava 831 04
  Ing. Vladimír Jelínek 3 320 € (50%) Rožňavská 21 Bratislava 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 08.04.2002
   12.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 Skončenie funkcie: 08.04.2002
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 Skončenie funkcie: 08.04.2002
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   11.05.1994Nové obchodné meno:
   CERSA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04