Utwórz fakturę

GYNEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GYNEX
PIN 31373054
TIN 2020319983
Numer VAT SK2020319983
Data utworzenia 28 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GYNEX
Na Lánoch 10
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 123 018 €
Zysk 29 124 €
Kapitał 2 049 575 €
Kapitał własny 614 698 €
Dane kontaktowe
E-mail gynex@gynex.sk
Telefon(y) kom. +421905729386, 0905610997, 0905729386
Nr(y) faksu 0315530299
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,706,540
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 232,468
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 232,468
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 40,900
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 98,677
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 92,891
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,461,934
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 939,252
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 754,436
3. Produkty (123) - /194/ 1,746
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 183,070
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 337,358
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 327,776
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 327,776
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,489
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 93
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 185,324
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 185,324
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,138
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 31
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,936
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 171
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,706,540
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 643,822
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 607,394
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 779,231
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -171,837
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,124
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,058,437
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,928
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,505
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 5,423
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 985,269
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 880,032
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 880,032
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 87,651
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,503
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,083
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,321
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 15,321
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42,919
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,281
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,740,819
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,123,018
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,313,276
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 5,406,053
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,490
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -2,838
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 335,275
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 39,460
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,302
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,072,816
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,058,816
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,180,920
D. Usług (účtová grupa 51) 387,395
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 283,116
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 203,073
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 71,139
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,904
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,451
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 97,998
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 97,998
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 33,061
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,249
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,810
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 50,202
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 446,125
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 347
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 345
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,969
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,389
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 3,389
O. Walutowe straty (563) 31
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,549
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,622
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 44,580
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,456
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,125
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,669
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 29,124
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31373054 TIN: 2020319983 Numer VAT: SK2020319983
 • Zarejestrowana siedziba: GYNEX, Na Lánoch 10, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava 18.07.1997
  Roman Fodor Rezedova 26 Bratislava 821 01 05.08.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Igor Kováč 2 656 € (40%) Na Lánoch 10 Bratislava
  Roman Fodor 1 328 € (20%) Rezedova 26 Bratislava 821 01
  Mária Fodorová 1 328 € (20%) Hornozelenická 8 Zálesie 900 28
  Michael Jarolim 1 328 € (20%) Giebelstadt GT Sulzdorf Spolková republika Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.07.2011Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   26.08.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava 821 04
   Roman Fodor Rezedova 26 Bratislava 821 01
   Mária Fodorová Hornozelenická 8 Zálesie 900 28
   Michael Jarolim Kirschenweg 2 Giebelstadt GT Sulzdorf Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Fodor Rezedova 26 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.08.2004
   25.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Mária Fodorová Dlhá 22 Ivanka pri Dunaji
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Mária Fodorová Dlhá 22 Ivanka pri Dunaji
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Mária Fodorová Dlhá 22 Ivanka pri Dunaji
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   20.03.1998Nové sidlo:
   Na Lánoch 10 Bratislava 821 04
   19.03.1998Zrušené sidlo:
   Rezedová 26 Bratislava 821 01
   18.07.1997Nové obchodné meno:
   GYNEX s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Mária Fodorová Dlhá 22 Ivanka pri Dunaji
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   17.07.1997Zrušené obchodné meno:
   FORPEK s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava
   28.04.1994Nové obchodné meno:
   FORPEK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rezedová 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   vedenie účtovnej evidencie
   Noví spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava