Utwórz fakturę

KONTAKT A - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KONTAKT A
PIN 31373101
TIN 2020326517
Numer VAT SK2020326517
Data utworzenia 30 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KONTAKT A
Obchodná 52
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 226 357 €
Zysk 1 609 €
Kapitał 1 089 814 €
Kapitał własny 787 820 €
Dane kontaktowe
E-mail info@caffemauro.sk
witryna internetowa http://www.caffemauro.sk
Nr(y) faksu 0252961473
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 799,867
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 799,867
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 274,090
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 247,671
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 20,230
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -36,059
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,047,538
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 851,427
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 814,874
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 27,095
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,210
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,609
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 196,111
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 132,846
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 87,897
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,441
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,867
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,641
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,265
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 226,357
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 80,816
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 70,124
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75,417
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 211,537
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 26,731
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 115,353
C. Usług (účtová grupa 51) 32,459
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 26,371
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,445
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,050
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,346
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 782
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 14,820
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -23,603
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 12,389
M. Koszty oprocentowania (562) 8,489
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,900
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -12,389
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,431
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 822
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,609
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31373101 TIN: 2020326517 Numer VAT: SK2020326517
 • Zarejestrowana siedziba: KONTAKT A, Obchodná 52, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ferdinand Krivosudský Kysucká 7047/5 Bratislava 811 04 30.05.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ferdinand Krivosudský 6 639 € (100%) Kysucká 7047/5 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.04.2009Noví spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Kysucká 7047/5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Kysucká 7047/5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 30.05.1994
   08.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.05.1994
   02.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.05.1994
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   17.10.2002Nové sidlo:
   Obchodná 52 Bratislava 811 06
   16.10.2002Zrušené sidlo:
   Trnavská ulica 70 Bratislava 821 02
   29.10.2001Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   počítačové spracovanie dokumentácie podľa predlohy
   01.03.2000Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   27.09.1995Nové sidlo:
   Trnavská ulica 70 Bratislava 821 02
   26.09.1995Zrušené sidlo:
   Pri Starom letisku Bratislava 831 07
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   KONTAKT A, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Starom letisku Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   nákup a predaj nehnuteľností - realitná činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01