Utwórz fakturę

PULI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PULI
PIN 31373216
TIN 2020398402
Numer VAT SK2020398402
Data utworzenia 27 maj 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PULI
Miletičova 24
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 142 744 €
Zysk -3 431 €
Kapitał 691 162 €
Kapitał własny 1 871 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255565385
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 645,172
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 367,555
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 28,643
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,643
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 338,912
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 338,912
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 274,697
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 33
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 27,751
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 27,751
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,751
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 238,304
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 237,951
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,075
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,876
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 353
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,609
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 477
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,132
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,920
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,920
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 645,172
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,306
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,833
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,833
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,967
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 147,409
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 147,409
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -199,084
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,995
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -217,079
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,431
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 652,478
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 277
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 277
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 652,168
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 71,291
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,291
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 20,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,509
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,507
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,001
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 555,860
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 33
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 92,244
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 142,744
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 92,244
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 50,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,191
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,650
D. Usług (účtová grupa 51) 123,362
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,902
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,279
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,868
4. Koszty społeczne (527, 528) 755
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 227
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,111
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,111
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 50,000
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -103,064
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 38,553
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -33,768
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 41,031
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 33,515
2. Pozostałe koszty (562A) 33,515
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,516
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -41,024
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,471
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,431
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31373216 TIN: 2020398402 Numer VAT: SK2020398402
 • Zarejestrowana siedziba: PULI, Miletičova 24, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mária Zaťková člen Popradská 48 Bratislava 821 06 12.10.2005
  Ing. Ján Polák člen Sibírska 11 Bratislava 831 02 29.05.2006
  Peter Tököly Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 05 19.09.2011
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.10.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností vrátane poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Tököly Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.09.2011
   13.10.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriena Olajošová - člen J. Stanislava 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.05.2004
   25.02.2009Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   factoring a forfaiting
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   administratívne služby
   10.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Polák - člen Sibírska 11 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 29.05.2006
   09.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomíra Mandzáková - člen L. Dérera 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   05.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Zaťková - člen Popradská 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.10.2005
   04.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava 821 06
   04.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomíra Mandzáková - člen L. Dérera 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   Adriena Olajošová - člen J. Stanislava 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.05.2004
   03.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava
   14.04.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava 821 06
   13.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava 821 01
   28.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava
   26.09.1996Nové sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   25.09.1996Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   15.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Dobiáš Belinského 22 Bratislava 851 01
   Juraj Jančo Okánikova 2 Bratislava 811 04
   25.01.1995Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   27.05.1994Nové obchodné meno:
   PULI, a.s.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie konzultačnej činnosti v oblasti managementu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Dobiáš Belinského 22 Bratislava 851 01
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Juraj Jančo Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava 821 01