Utwórz fakturę

EKOZEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOZEM
PIN 31373372
TIN 2020337000
Data utworzenia 07 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOZEM
Rybničná 61
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 348 €
Zysk 1 658 €
Kapitał 8 359 €
Kapitał własny -147 677 €
Dane kontaktowe
E-mail ffca@upcmail.sk
Telefon(y) 0905443347
Telefon(y) kom. +421911458760, 0905443347
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,151
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,151
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,151
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,583
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 568
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,151
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -146,019
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -154,980
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -154,980
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,658
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 151,170
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,447
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,447
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 149,723
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 149,199
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 149,199
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 524
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,348
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,747
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 601
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,108
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,192
D. Usług (účtová grupa 51) 943
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 44
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 847
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 82
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,240
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,135
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 102
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 102
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -102
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,138
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,658
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31373372 TIN: 2020337000
 • Zarejestrowana siedziba: EKOZEM, Rybničná 61, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07 04.01.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Zeman 6 639 € (100%) Rybničná 5 Bratislava 831 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.04.2001Nové sidlo:
   Rybničná 61 Bratislava 831 07
   05.04.2001Zrušené sidlo:
   Rybničná 5 Bratislava 831 07
   04.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   03.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   07.06.1994Nové obchodné meno:
   EKOZEM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   údržba verejnej zelene a komunikácií
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom mechanizmov a dopravných prostiedkov
   nákup a predaj hrozna
   výroba a predaj hroznového vína
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07