Utwórz fakturę

MEDIUM 13 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDIUM 13
PIN 31373445
TIN 2020836961
Numer VAT SK2020836961
Data utworzenia 13 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDIUM 13
Turčianska 19
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 684 981 €
Zysk 6 967 €
Kapitał 1 479 163 €
Kapitał własny 45 957 €
Dane kontaktowe
E-mail medium13@medium13.sk
Telefon(y) 0905874147
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,233,646
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 757,183
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 757,183
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 747,128
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,055
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 474,959
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,153
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,153
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 380,331
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 380,331
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 380,331
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 93,475
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,613
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 88,862
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,504
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,504
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,233,646
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,924
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 38,654
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 38,654
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,967
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,180,722
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,369
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,369
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 766,437
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 686,560
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 686,560
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 30,000
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 147
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,772
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,677
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 41,281
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,932
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,932
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 407,984
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 684,995
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 684,981
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 684,981
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 644,343
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,014
D. Usług (účtová grupa 51) 274,002
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 304,732
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 221,847
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 77,157
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,728
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,147
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 43,217
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 43,217
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,231
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 40,638
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 393,965
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,178
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18,991
2. Pozostałe koszty (562A) 18,991
O. Walutowe straty (563) 20
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 167
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,165
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,473
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,506
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,506
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,967
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31373445 TIN: 2020836961 Numer VAT: SK2020836961
 • Zarejestrowana siedziba: MEDIUM 13, Turčianska 19, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Lukáš Novák Úvoz 173/18 Jihlava 586 01 Česká republika 04.05.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Lukáš Novák 996 € (15%) Úvoz 173/18 Jihlava 586 01 Česká republika
  MB Entertainment, s. r. o. 5 644 € (85%) Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.07.2013Nové sidlo:
   Turčianska 19 Bratislava 821 09
   12.07.2013Zrušené sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 74 Bratislava 811 04
   29.05.2012Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 74 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Novák Úvoz 173/18 Jihlava 586 01 Česká republika Vznik funkcie: 04.05.2012
   28.05.2012Zrušené sidlo:
   Na Križovatkách 35 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Bocán Stachanovská 2202/35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   28.04.2012Noví spoločníci:
   Lukáš Novák Úvoz 173/18 Jihlava 586 01 Česká republika
   MB Entertainment, s. r. o. Turčianska 19 Bratislava 821 09
   27.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Bocán Stachanovská 35 Bratislava 821 05
   Martin Kováč Partizánska 8 Bratislava 811 03
   15.12.2010Noví spoločníci:
   Martin Kováč Partizánska 8 Bratislava 811 03
   23.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Bocán Stachanovská 2202/35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   22.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Bocán Stachanovská 2202/35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   31.12.2008Nové sidlo:
   Na Križovatkách 35 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Tomáš Bocán Stachanovská 35 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tomáš Bocán Stachanovská 2202/35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   30.12.2008Zrušené sidlo:
   Medená 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   22.11.2001Nové obchodné meno:
   MEDIUM 13, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 12 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
   kúpa a predaj výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a informačných technológií
   reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Marián Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   21.11.2001Zrušené obchodné meno:
   ALITARE, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tajovského 26 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava 811 02
   20.01.1995Nové obchodné meno:
   ALITARE, s.r.o.
   19.01.1995Zrušené obchodné meno:
   EUROBAD s.r.o.
   13.06.1994Nové obchodné meno:
   EUROBAD s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tajovského 26 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava 811 02