Utwórz fakturę

DEKOS Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Nazwa firmy DEKOS Bratislava
PIN 31373691
TIN 2020346042
Numer VAT SK2020346042
Data utworzenia 06 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEKOS Bratislava
Čsl. Tankistov 100
84106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 745 772 €
Zysk 24 581 €
Kapitał 562 978 €
Kapitał własny -25 187 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265956530, 0905367628
Telefon(y) kom. +421905616962, 0905367628
Nr(y) faksu 0265956530
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 489,708
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 198,538
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 198,538
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,289
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 195,249
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 290,122
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,769
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,769
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 137,807
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 140,078
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 140,078
2. Wartość netto kontraktu (316A) -2,271
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 147,546
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 88,737
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 58,809
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,048
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,048
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 489,708
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -606
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -32,490
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -32,490
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,581
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 490,314
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 225
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 225
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 187,495
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 252,590
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 79,231
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,231
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 163,768
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 345
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 178
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,068
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 50,004
Date of updating data: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 720,372
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 745,772
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 720,372
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,400
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 710,175
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 307,255
D. Usług (účtová grupa 51) 301,143
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,874
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,649
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,193
4. Koszty społeczne (527, 528) 32
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,631
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,524
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,524
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -32,166
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 116,914
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 35,597
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 111,974
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,141
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,790
2. Pozostałe koszty (562A) 5,790
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,351
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,135
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,462
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 24,581
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016