Utwórz fakturę

BANEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BANEX
PIN 31373852
TIN 2020304671
Data utworzenia 16 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BANEX
Ľadová 8
81105
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 126,569
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 797
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 797
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 797
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 125,772
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,382
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,054
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,054
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,328
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 113,390
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 113,390
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 126,569
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,089
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 35,949
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 46,770
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 43,285
2. Inne fundusze (427, 42X) 3,485
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 37,211
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 59,517
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,306
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4446102.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31373852 TIN: 2020304671
 • Zarejestrowana siedziba: BANEX, Ľadová 8, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava 17.05.1999
  Martin Smutný Americká 1 Bratislava 17.05.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Martin Smutný 3 320 € (50%) Americká 1 Bratislava
  Ondrej Smutný 3 320 € (50%) Zohor
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.05.2001Noví spoločníci:
   Martin Smutný Americká 1 Bratislava
   Ondrej Smutný Domkárska 27 Zohor
   27.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Smutný Americká 1 Bratislava
   PaedDr. Peter Smutný Domkárska 27 Zohor
   17.05.1999Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Martin Smutný Americká 1 Bratislava
   PaedDr. Peter Smutný Domkárska 27 Zohor
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Martin Smutný Americká 1 Bratislava
   16.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Smutný Americká 1 Bratislava
   PaedDr. Peter Smutný Domkárska 27 Zohor
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Peter Smutný - generálny riaditeľ Domkárska 27 Zohor
   11.08.1997Nové sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   10.08.1997Zrušené sidlo:
   Chalupkova 9 Bratislava 819 49
   13.02.1995Nové sidlo:
   Chalupkova 9 Bratislava 819 49
   Noví spoločníci:
   Martin Smutný Americká 1 Bratislava
   PaedDr. Peter Smutný Domkárska 27 Zohor
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Peter Smutný - generálny riaditeľ Domkárska 27 Zohor
   12.02.1995Zrušené sidlo:
   Americká 1 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Peter Smutný - riaditeľ Domkárska 27 Zohor
   16.06.1994Nové obchodné meno:
   BANEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Americká 1 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie prenájmu a prenájom nehnuteľností
   leasing
   Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Peter Smutný - riaditeľ Domkárska 27 Zohor