Utwórz fakturę

MADE IN... financial management - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MADE IN... financial management
PIN 31373887
TIN 2020353434
Numer VAT SK2020353434
Data utworzenia 20 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MADE IN... financial management
Kopčianska 88
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 298 685 €
Zysk 45 893 €
Kapitał 484 202 €
Kapitał własny 6 419 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905505269, 0249498080
Telefon(y) kom. 0905505269
Nr(y) faksu 0249497980, 0249498080
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 565,620
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 564,988
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 33
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 561,284
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 45,244
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,244
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 507,196
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,844
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,671
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 56
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,615
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 632
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 632
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 565,620
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,312
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -10,841
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,943
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -26,784
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,893
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 513,308
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,257
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,257
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 511,039
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 421,483
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 421,483
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,061
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 24,047
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,711
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 737
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 298,685
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 298,685
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 832
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 297,853
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 234,074
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 634
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,143
D. Usług (účtová grupa 51) 144,659
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 42,133
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,031
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,922
4. Koszty społeczne (527, 528) 180
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 439
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,954
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 64,611
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 118,249
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,208
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5
2. Pozostałe koszty (562A) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,203
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,207
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 57,404
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,511
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,511
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 45,893
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31373887 TIN: 2020353434 Numer VAT: SK2020353434
 • Zarejestrowana siedziba: MADE IN... financial management, Kopčianska 88, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Marián Mráz Šancova 51/46 Bratislava 831 04 12.03.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Marián Mráz 6 639 € (100%) Šancova 51/46 Bratislava 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.01.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Marián Mráz Šancova 51/46 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 12.03.2003
   11.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Horák Nobelovo námestie 10 Bratislava Skončenie funkcie: 11.03.2003
   31.03.2000Noví spoločníci:
   RNDr. Marián Mráz Šancová 51/46 Bratislava 831 04
   30.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Andrej Horák Nobelovo námestie 10 Bratislava 851 01
   RNDr. Marián Mráz Šancova 51/46 Bratislava 831 04
   20.06.1994Nové obchodné meno:
   MADE IN... financial management spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 88 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   sprostredkovanie v oblasti výpočtovej techniky
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Andrej Horák Nobelovo námestie 10 Bratislava 851 01
   RNDr. Marián Mráz Šancova 51/46 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Horák Nobelovo námestie 10 Bratislava Skončenie funkcie: 11.03.2003