Utwórz fakturę

TEAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEAS
PIN 31373992
TIN 2020346086
Numer VAT SK2020346086
Data utworzenia 16 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEAS
Stará Vajnorská 17
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 772 676 €
Zysk 254 959 €
Kapitał 1 764 047 €
Kapitał własny 1 247 140 €
Dane kontaktowe
E-mail recepcia@teas.sk
Telefon(y) 0244458257, 0244458274
Nr(y) faksu 0244458262
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,188,845
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 273,185
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 23,676
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 23,676
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 249,509
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 249,509
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,909,464
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 438,701
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 771
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 437,930
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,061
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,061
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 807,327
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 807,318
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 807,318
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 661,375
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,017
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 657,358
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,196
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,101
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,095
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,188,845
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,502,100
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,631
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,631
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,235,871
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,235,871
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 254,959
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 686,745
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 96,020
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 654
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 95,366
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 547,420
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 332,748
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332,748
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,983
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,209
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,231
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 74,249
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 43,305
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 23,595
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 19,710
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,754,640
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,772,676
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,662,662
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 53,384
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 13,007
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 38,104
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,519
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,432,408
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,065,145
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 103,716
D. Usług (účtová grupa 51) 708,968
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 422,908
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 305,375
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 108,188
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,345
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,723
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 88,894
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 88,894
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,458
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,553
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,043
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 340,268
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 851,224
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 552
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 552
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 552
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,921
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,598
2. Pozostałe koszty (562A) 10,598
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,323
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,369
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 328,899
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 73,940
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 76,471
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,531
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 254,959
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31373992 TIN: 2020346086 Numer VAT: SK2020346086
 • Zarejestrowana siedziba: TEAS, Stará Vajnorská 17, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Brúder Koncová 14 Bratislava 831 07 29.05.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Brúder 6 639 € (100%) Koncová 14 Bratislava 831 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.09.2009Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   21.09.2009Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 841 04
   29.05.2009Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Koncová 14 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Brúder Koncová 14 Bratislava 831 07
   28.05.2009Zrušené sidlo:
   Lipského 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava 841 01
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava
   16.06.1994Nové obchodné meno:
   TEAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lipského 2 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava 841 01