Utwórz fakturę

MAGMA - S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAGMA - S
PIN 31374085
TIN 2020333898
Numer VAT SK2020333898
Data utworzenia 14 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAGMA - S
Trenčianska 56/D
82109
Bratislava
Financial information
Zysk -17 415 €
Kapitał 1 762 967 €
Kapitał własny 1 616 808 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,100,188
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 188
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,100,000
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 655,940
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 125
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 648,928
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,996
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,756,128
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,599,393
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,666,335
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,666,335
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 421
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -49,948
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,415
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,735
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 156,684
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,107
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 140,617
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 50
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 16,342
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 120
C. Usług (účtová grupa 51) 16,108
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 114
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -16,342
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -16,228
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 113
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 113
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -113
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -16,455
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -17,415
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015