Utwórz fakturę

BERLITZ SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.08.2015
Basic information
Nazwa firmy BERLITZ SLOVAKIA
PIN 31374140
TIN 2020302713
Numer VAT SK2020302713
Data utworzenia 16 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BERLITZ SLOVAKIA
Černicová 6
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 971 701 €
Zysk -113 398 €
Kapitał 915 381 €
Kapitał własny -138 374 €
Dane kontaktowe
E-mail info@berlitz.sk
Telefon(y) 0262411344, 0262411390, 0262414189, 6241344
Telefon(y) kom. +421911088554
Nr(y) faksu 0262411390
Date of updating data: 13.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 393,727
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,187
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,187
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,187
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 357,287
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,847
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33,847
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 124,736
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 123,084
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,084
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,652
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 198,704
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 110
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 198,594
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 26,253
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 26,253
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 393,727
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -255,129
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 21,869
2. Inne fundusze (427, 42X) 21,869
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -170,903
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 268,334
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -439,237
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -113,398
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 463,106
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 66
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 66
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 460,767
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 434,080
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 434,080
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,277
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,561
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,851
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 998
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,273
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,273
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 185,750
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 820
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 184,930
Date of updating data: 13.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 967,167
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 971,701
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 41,940
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 925,228
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 497
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,036
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,070,346
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 24,899
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,163
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -13,592
D. Usług (účtová grupa 51) 803,321
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 215,240
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 157,411
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 53,466
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,363
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 385
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,224
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,224
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -7,843
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,549
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -98,645
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 133,377
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,941
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 47
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 47
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,894
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,805
O. Walutowe straty (563) 11,630
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,175
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,864
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -110,509
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,889
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,889
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -113,398
Date of updating data: 13.08.2015
Date of updating data: 13.08.2015
 • PIN :31374140 TIN: 2020302713 Numer VAT: SK2020302713
 • Zarejestrowana siedziba: BERLITZ SLOVAKIA, Černicová 6, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Gregor Šergan Prisojna 11 Kranj 4000 Slovinská republika 01.01.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Berlitz Investment Corporation 6 639 € (100%) Delaware 198 01 Spojené štáty americké
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Gregor Šergan Prisojna 11 Kranj 4000 Slovinská republika Vznik funkcie: 01.01.2013
   18.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Baranovičová Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.12.1996
   05.01.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
   prevádzkovanie výdajne stravy
   Noví spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 198 01 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Denisa Baranovičová Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.12.1996
   04.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 108 01 Spojené štáty americké
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Baranovičová Družstevná 3 Bratislava
   15.01.2005Nové sidlo:
   Tyršovo nábrežie 12 Bratislava 851 01
   14.01.2005Zrušené sidlo:
   Tyršovo nábrežie 12 Bratislava 811 01
   11.02.2004Nové sidlo:
   Tyršovo nábrežie 12 Bratislava 811 01
   10.02.2004Zrušené sidlo:
   Na vŕšku 6 Bratislava 811 01
   08.03.1999Nové obchodné meno:
   BERLITZ SLOVAKIA s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výuka cudzích jazykov-nemecký, anglický a slovenský jazyk
   sprostredkovanie výuky cudzích jazykov
   organizovanie a zabezpečovanie kurzov cudzích jazykov, školení a seminárov
   predaj učebných materiálov
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   vydavateľské činnosti
   Noví spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 108 01 Spojené štáty americké
   07.03.1999Zrušené obchodné meno:
   BERLITZ jazyková škola, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výuka cudzích jazykov - nemecky, anglicky a slovenský jazyk
   predaj učebných materiálov
   Zrušeny spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 108 01 Spojené štáty americké
   02.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Denisa Baranovičová Družstevná 3 Bratislava
   01.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slávka Dzureková Kuklovská 3 Bratislava
   20.08.1996Nové sidlo:
   Na vŕšku 6 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.08.1996Zrušené sidlo:
   Na vŕšku 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Andrea Smreková Dubnická 4 Bratislava
   29.02.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Slávka Dzureková Kuklovská 3 Bratislava
   Ing. Andrea Smreková Dubnická 4 Bratislava
   28.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrea Smreková Dubnická 4 Bratislava
   16.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Smreková Dubnická 4 Bratislava
   15.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Paczeltová Drotárska 7 Bratislava 811 02
   16.06.1994Nové obchodné meno:
   BERLITZ jazyková škola, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na vŕšku 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výuka cudzích jazykov - nemecky, anglicky a slovenský jazyk
   predaj učebných materiálov
   Noví spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 108 01 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Paczeltová Drotárska 7 Bratislava 811 02