Utwórz fakturę

UPS Gabria - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UPS Gabria
PIN 31374182
TIN 2020302658
Numer VAT SK2020302658
Data utworzenia 22 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UPS Gabria
Krížna 4092/34
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 591 666 €
Zysk 8 452 €
Kapitał 213 042 €
Kapitał własny -16 893 €
Dane kontaktowe
E-mail gabria@ba.sknet.sk
witryna internetowa http://www.ups.cz
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 498,475
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 497,444
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 85,598
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 77,339
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 77,339
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 8,241
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 18
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 411,846
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 29
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 411,817
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,031
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,031
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 498,475
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,441
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 18,044
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 273
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 273
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 17,234
2. Inne fundusze (427, 42X) 17,234
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -59,084
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,065
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -73,149
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,452
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 381,916
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 94,809
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 93,103
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,706
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 285,756
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 271,568
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 271,568
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 788
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 457
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,943
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,351
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,351
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 125,000
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 125,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 591,666
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 180,228
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 410,044
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,394
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 576,224
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 161,722
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,644
D. Usług (účtová grupa 51) 388,512
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,393
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,853
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,273
4. Koszty społeczne (527, 528) 267
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 478
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,965
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,965
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,510
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,442
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 35,394
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,834
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 240
2. Pozostałe koszty (562A) 240
O. Walutowe straty (563) 81
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,513
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,809
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,633
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,181
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,181
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,452
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31374182 TIN: 2020302658 Numer VAT: SK2020302658
 • Zarejestrowana siedziba: UPS Gabria, Krížna 4092/34, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zoltán Galgóc 679 Mužla 22.06.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  UPS Technology, s.r.o., 2 059 € (31%) Brno 614 00 Česká republika
  GABRIA, v.o.s. 4 581 € (69%) Mužla 943 52
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.01.2010Nové sidlo:
   Krížna 4092/34 Bratislava 811 07
   14.01.2010Zrušené sidlo:
   Búdková 19 Bratislava 811 04
   23.01.2007Noví spoločníci:
   UPS Technology, s.r.o., Za školou 3 Brno 614 00 Česká republika
   GABRIA, v.o.s. 679 Mužla 943 52
   22.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Gabria, v.o.s. 679 Mužla
   UPS Technology, s.r.o., Obřanská 47a Brno 614 00 Česká republika
   22.06.1994Nové obchodné meno:
   UPS Gabria, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Búdková 19 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Gabria, v.o.s. 679 Mužla
   UPS Technology, s.r.o., Obřanská 47a Brno 614 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zoltán Galgóc 679 Mužla