Utwórz fakturę

ESAB Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ESAB Slovakia
PIN 31374328
TIN 2020337033
Numer VAT SK2020337033
Data utworzenia 21 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ESAB Slovakia
Rybničná 40
83006
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 020 098 €
Zysk 144 178 €
Kapitał 3 585 111 €
Kapitał własny 138 305 €
Dane kontaktowe
E-mail jana.staroselska@esab.se
Telefon(y) 0244458970, 0244634682, 0244880406, 0244882426, 0244888741, 0244889271, 0905963909
Telefon(y) kom. +421905430768, +421905445358, +421905445359, 0905430768, 0905445358, 0905963909
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,587,225
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 36,026
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 36,026
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 36,026
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,549,276
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,565
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 13,565
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,673
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,494
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,494
8. Podatek odroczony należności (481A) 8,179
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,524,226
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,770,500
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,770,500
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,752,170
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 479
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,077
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,812
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,812
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,923
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,923
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,587,225
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 277,769
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,268
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 124,020
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 124,020
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 144,178
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,309,456
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,015
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,015
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,260,545
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,363,243
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,359,187
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,056
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,800,137
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,086
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,917
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 84,162
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 43,896
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 37,607
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,289
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,018,639
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,020,098
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,971,482
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 47,157
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,459
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,829,448
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,324,756
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49,567
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -4,793
D. Usług (účtová grupa 51) 267,246
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 176,053
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 131,150
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 42,867
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,036
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,760
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,170
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,170
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 21,414
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -21,725
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 190,650
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 381,863
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,258
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,258
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,618
O. Walutowe straty (563) 1,911
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,707
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,360
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 187,290
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 43,112
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 46,191
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,079
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 144,178
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31374328 TIN: 2020337033 Numer VAT: SK2020337033
 • Zarejestrowana siedziba: ESAB Slovakia, Rybničná 40, 83006, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 czerwiec 1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  EXELVIA International Holdings B.V. 6 639 € (100%) Hengelo 7553 AE Holandsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Charles Scott Brannan Clarksville Pike 14175 Highland MD 20777 Spojené štáty americké Vznik funkcie: 01.04.2013
   09.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan Gustaf Olof Nordlander Erik Dahlbergsgatan 32 Gothenburg 411 26 Švédske kráľovstvo Vznik funkcie: 20.04.2012
   05.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Jan Gustaf Olof Nordlander Erik Dahlbergsgatan 32 Gothenburg 411 26 Švédske kráľovstvo Vznik funkcie: 20.04.2012
   04.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Gerd Horst Peters Buchenweg 26 Magdeburg 391 20 Nemecko Vznik funkcie: 31.12.2008
   31.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Tünde Éva László Árpád út 83 Budapest 1042 Maďarsko Vznik funkcie: 31.12.2008
   Dr. Gerd Horst Peters Buchenweg 26 Magdeburg 391 20 Nemecko Vznik funkcie: 31.12.2008
   30.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Matejec Nad lúčkami 41 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1999
   Ing. Jana Staroselská , CSc. 722 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 24.04.2002
   03.10.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom zváracích strojov, prístrojov a zariadení, vrátane ich príslušenstva a doplnkov.
   08.07.2002Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 830 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Matejec Nad lúčkami 41 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1999
   Ing. Jana Staroselská , CSc. 722 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 24.04.2002
   07.07.2002Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Janota Hlavatého 2 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 24.04.2002
   Juraj Matejec Červeňova 8 Bratislava 811 03
   RNDr. Rozália Vaculíková Znievska 22/46 Bratislava Skončenie funkcie: 24.04.2002
   05.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Janota Hlavatého 2 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 24.04.2002
   Juraj Matejec Červeňova 8 Bratislava 811 03
   04.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.01.1999Noví spoločníci:
   EXELVIA International Holdings B.V. Lansinkesweg 4 Hengelo 7553 AE Holandsko
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   EXELVIA International Holdings B.V. Hernkade 8 Utrech Holandsko
   28.09.1998Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Rozália Vaculíková Znievska 22/46 Bratislava Skončenie funkcie: 24.04.2002
   27.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Janota Hlavatého 2 Bratislava 811 03
   02.06.1998Noví spoločníci:
   EXELVIA International Holdings B.V. Hernkade 8 Utrech Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Janota Hlavatého 2 Bratislava 811 03
   01.06.1998Zrušeny spoločníci:
   ESAB Aktiebolag Box 8004 Göteborg Švédske kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jiří Adamec - riaditeľ Hornádska 28 Bratislava
   21.06.1994Nové obchodné meno:
   ESAB Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupovanie obchodných záujmov a propagácia výrobkov firmy ESAB AB
   technicko - poradenská činnosť pre výrobky firmy ESAB AB
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie konsignačného skladu pre výrobky firmy ESAB AB
   Noví spoločníci:
   ESAB Aktiebolag Box 8004 Göteborg Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jiří Adamec - riaditeľ Hornádska 28 Bratislava