Utwórz fakturę

MARCOBAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Nazwa firmy MARCOBAR
Stan W likwidacji
PIN 31374409
TIN 2020307212
Numer VAT SK2020307212
Data utworzenia 29 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MARCOBAR
Dunajská 4
81108
Bratislava
Financial information
Zysk -13 830 €
Kapitał 61 823 €
Kapitał własny 60 337 €
Dane kontaktowe
E-mail lena@marcomatic.eu
Telefon(y) 0252633084
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 45,000
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 860
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 620
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 240
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 45,860
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,900
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 205,802
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 205,802
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -147,072
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,830
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 960
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 4,796
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6
C. Usług (účtová grupa 51) 3,249
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,541
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,796
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3,255
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,074
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,074
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -8,074
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -12,870
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -13,830
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016