Utwórz fakturę

IZOFOL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IZOFOL
PIN 31374468
TIN 2020337077
Numer VAT SK2020337077
Data utworzenia 20 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IZOFOL
Riazanska 87
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 126 382 €
Zysk 10 663 €
Kapitał 100 404 €
Kapitał własny 77 890 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903244335
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 164,042
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 116,861
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,628
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,928
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 164,042
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 88,552
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 70,586
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,663
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 75,490
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 911
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 74,579
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70,239
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,340
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 126,382
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 25,220
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 94,699
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 5,554
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 909
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 111,189
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,604
C. Usług (účtová grupa 51) 45,113
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 52
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 290
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 130
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 15,193
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 14,756
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,000
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,000
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -999
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 14,194
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,531
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 10,663
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31374468 TIN: 2020337077 Numer VAT: SK2020337077
 • Zarejestrowana siedziba: IZOFOL, Riazanska 87, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02 06.03.1998
  Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01 06.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Karol Kabaňa 3 319 € (50%) Riazanská 87 Bratislava 831 02
  Karol Kabaňa 3 319 € (50%) Kalinčiakova 301 Senica 905 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   06.03.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných stavieb
   Noví spoločníci:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   05.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   20.06.1994Nové obchodné meno:
   IZOFOL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanska 87 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť, sprostredkova- nie služieb
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   vykonávaie bytových stavieb
   vykonávanie občianskych a priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02