Utwórz fakturę

MESTE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MESTE
PIN 31374620
TIN 2020940416
Numer VAT SK2020940416
Data utworzenia 06 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MESTE
Strmý vŕšok 46
84106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 116 911 €
Zysk -22 496 €
Kapitał 48 847 €
Kapitał własny 6 953 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,167
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,286
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,286
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,286
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,823
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,531
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,531
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,292
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,435
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,857
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,058
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,058
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,167
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,543
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 667
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 8,146
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 8,146
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,532
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 35,910
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -44,442
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,496
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 34,710
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 729
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 729
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 32,054
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,726
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,726
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,651
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,198
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,263
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,016
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,200
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,927
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,927
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 115,916
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 116,911
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 115,916
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 995
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 136,259
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 54,993
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,718
D. Usług (účtová grupa 51) 10,843
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 46,653
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,255
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,641
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,757
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 197
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,027
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,027
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,828
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -19,348
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 47,362
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 36
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 36
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,224
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 987
2. Pozostałe koszty (562A) 987
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,237
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,188
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -21,536
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -22,496
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31374620 TIN: 2020940416 Numer VAT: SK2020940416
 • Zarejestrowana siedziba: MESTE, Strmý vŕšok 46, 84106, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 15.01.1999
  Štefánia Šmatlíková Strmý vŕšok 46 Bratislava 841 06 01.07.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Šmatlík 6 672 € (100%) Ševčenkova 29 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.10.2010Nové sidlo:
   Strmý vŕšok 46 Bratislava 841 06
   06.10.2010Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   19.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Štefánia Šmatlíková Strmý vŕšok 46 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.07.2005
   18.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefánia Šmatlíková Strmá vŕšok 46 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.07.2005
   01.07.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefánia Šmatlíková Strmá vŕšok 46 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.07.2005
   30.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   06.07.1994Nové obchodné meno:
   MESTE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia
   počítačová grafika
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, oprava, montáž a údržba spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava