Utwórz fakturę

METHERM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.11.2016
Basic information
Nazwa firmy METHERM
Stan Zniszczono
PIN 31374778
TIN 2020353610
Numer VAT SK2020353610
Data utworzenia 23 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba METHERM
Lietavská 9
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 57 242 €
Zysk 35 332 €
Kapitał 329 868 €
Kapitał własny 83 760 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263828349
Date of updating data: 03.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 314,703
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 291,348
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 291,348
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 178,052
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 113,296
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,014
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,816
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,816
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,816
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,198
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 218
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,980
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 341
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 341
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 314,703
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,127
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,307
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 94,824
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 97,618
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,794
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,332
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,956
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 85,470
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 85,324
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 146
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 87,486
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 169
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 81,755
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,562
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,620
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,620
Date of updating data: 03.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 55,440
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 57,242
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 55,440
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,802
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,913
D. Usług (účtová grupa 51) 693
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,422
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,912
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,912
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 886
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 47,329
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 54,747
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,032
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,925
2. Pozostałe koszty (562A) 1,925
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 107
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,031
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 45,298
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,966
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,966
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 35,332
Date of updating data: 03.11.2016
Date of updating data: 03.11.2016
 • PIN :31374778 TIN: 2020353610 Numer VAT: SK2020353610
 • Zarejestrowana siedziba: METHERM, Lietavská 9, 85106, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 czerwiec 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.10.2016Zrušené obchodné meno:
   METHERM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lietavská 9 Bratislava 851 06
   07.09.2004Nové sidlo:
   Lietavská 9 Bratislava 851 06
   23.06.1994Nové obchodné meno:
   METHERM, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným