Utwórz fakturę

BILANC AUDÍT SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BILANC AUDÍT SLOVAKIA
PIN 31374948
TIN 2020302812
Numer VAT SK2020302812
Data utworzenia 16 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BILANC AUDÍT SLOVAKIA
Stará Vajnorská 6
83262
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 114 152 €
Zysk 4 675 €
Kapitał 39 566 €
Kapitał własny 29 016 €
Dane kontaktowe
E-mail kozak@max.sknet.sk
Telefon(y) 0903450264
Telefon(y) kom. +421903450262, +421903450264, +421911450202, 0903450264
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 43,388
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 39,823
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,122
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 650
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 650
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,472
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,701
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,117
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,584
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,565
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,465
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,100
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 43,388
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,691
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 21,712
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 21,712
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,675
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,697
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,931
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,931
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,196
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 319
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 319
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,725
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 969
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,983
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,047
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 153
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 570
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 570
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 114,152
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 114,152
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 114,152
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,827
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,002
D. Usług (účtová grupa 51) 45,616
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 55,008
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 38,600
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,884
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,524
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 276
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,704
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,629
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,325
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 63,534
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 46
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 46
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -41
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,284
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,609
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,609
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,675
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31374948 TIN: 2020302812 Numer VAT: SK2020302812
 • Zarejestrowana siedziba: BILANC AUDÍT SLOVAKIA, Stará Vajnorská 6, 83262, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava 10.11.1999
  Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava 831 03 23.07.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Kozák 3 320 € (50%) Fedákova 14 Bratislava
  Ing. Vladimír Matyó 3 320 € (50%) Riazanská 83 Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.08.2012Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 832 62
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.07.2012
   09.08.2012Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 68 Bratislava 821 05
   20.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   10.11.1999Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 68 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   09.11.1999Zrušené sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   13.07.1995Nové sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie, príprava a organizovanie školení
   12.07.1995Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 2 Bratislava 811 06
   16.06.1994Nové obchodné meno:
   BILANC AUDÍT SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sládkovičova 2 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava