Utwórz fakturę

MARTINENGO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.07.2016
Basic information
Nazwa firmy MARTINENGO
Stan Zniszczono
PIN 31374972
TIN 2020302746
Numer VAT SK2020302746
Data utworzenia 11 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MARTINENGO
90085
Vištuk
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 438 €
Zysk -2 592 €
Kapitał 71 543 €
Kapitał własny 21 973 €
Dane kontaktowe
E-mail info@martinengo.net
Telefon(y) 0905651097
Telefon(y) kom. +421905651097, 0905651097
Date of updating data: 28.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,666
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,647
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,647
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,954
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,693
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,842
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 36
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 36
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,793
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,793
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,793
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,013
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,006
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 177
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 177
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,666
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,712
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,592
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,954
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,609
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,609
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,045
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 69
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,207
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,769
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 300
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,438
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,438
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,438
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,601
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,166
D. Usług (účtová grupa 51) 2,612
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,683
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,385
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,192
4. Koszty społeczne (527, 528) 106
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 531
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,609
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,609
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,163
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,660
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 469
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 469
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -469
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,632
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,592
Date of updating data: 28.07.2016
Date of updating data: 28.07.2016
 • PIN :31374972 TIN: 2020302746 Numer VAT: SK2020302746
 • Zarejestrowana siedziba: MARTINENGO, 90085, Vištuk
 • Data utworzenia: 11 lipiec 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.07.2016Zrušené obchodné meno:
   MARTINENGO spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   200 Vištuk 900 85
   06.09.1999Nové sidlo:
   200 Vištuk 900 85
   11.07.1994Nové obchodné meno:
   MARTINENGO spol. s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným