Utwórz fakturę

NeoSANT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NeoSANT
PIN 31375090
TIN 2020333942
Numer VAT SK2020333942
Data utworzenia 15 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NeoSANT
Jánošíkova 1
90042
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 185 €
Zysk 10 928 €
Kapitał 4 104 €
Kapitał własny -5 583 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 58101324
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,537
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 15
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,942
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 12,537
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,345
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -12,887
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,928
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,192
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 264
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 6,928
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 296
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,631
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 26,185
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 26,185
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 12,091
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,116
C. Usług (účtová grupa 51) 9,631
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 582
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 635
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 14,094
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 15,438
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 84
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -78
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 14,016
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,088
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 10,928
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31375090 TIN: 2020333942 Numer VAT: SK2020333942
 • Zarejestrowana siedziba: NeoSANT, Jánošíkova 1, 90042, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Janka Smolenová Jánošíková 560 Dunajská Lužná 900 42 16.11.2004
  Eduard Smolen Jánošíková 560 Dunajská Lužná 900 42 16.11.2004
  Miroslav Held Jánošíkovská 482/43 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42 07.11.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Janka Smolenová 2 324 € (35%) Jánošíková 560 Dunajská Lužná 900 42
  Eduard Smolen 2 158 € (32.5%) Jánošíková 560 Dunajská Lužná 900 42
  Miroslav Held 2 158 € (32.5%) Jánošíkovská 482/43 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.11.2011Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Noví spoločníci:
   Miroslav Held Jánošíkovská 482/43 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Held Jánošíkovská 482/43 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42 Vznik funkcie: 07.11.2011
   21.11.2011Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Alena Heldová Jánošíková 482 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Alena Heldová Jánošíková 482 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 16.11.2004
   16.02.2005Nové sidlo:
   Jánošíkova 1 Dunajská Lužná 900 42
   15.02.2005Zrušené sidlo:
   Zdravotnícka 1 Stupava 900 31
   17.12.2004Nové sidlo:
   Zdravotnícka 1 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore reumatológia
   Noví spoločníci:
   RNDr. Alena Heldová Jánošíková 482 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Janka Smolenová Jánošíková 560 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 16.11.2004
   Eduard Smolen Jánošíková 560 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 16.11.2004
   RNDr. Alena Heldová Jánošíková 482 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 16.11.2004
   16.12.2004Zrušené sidlo:
   Jánošíkova 1 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Held Jánošíkova 482 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Held Jánošíkova 482 Dunajská Lužná
   18.06.2001Noví spoločníci:
   Eduard Smolen Okružná 560/10 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   MUDr. Janka Smolenová Okružná 560/10 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Ing. Miroslav Held Jánošíkova 482 Dunajská Lužná
   17.06.2001Zrušeny spoločníci:
   SANTÉ s.r.o. IČO: 34 124 713 Jánošíkova 560 Dunajská Lužná
   Ing. Miroslav Held Jánošíkova 482 Dunajská Lužná
   12.11.1998Nové obchodné meno:
   NeoSANT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jánošíkova 1 Dunajská Lužná 900 42
   Noví spoločníci:
   SANTÉ s.r.o. IČO: 34 124 713 Jánošíkova 560 Dunajská Lužná
   Ing. Miroslav Held Jánošíkova 482 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Held Jánošíkova 482 Dunajská Lužná
   11.11.1998Zrušené obchodné meno:
   MANO s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nobelova 48/A Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Macašek Nobelova 48/A Bratislava
   Jozef Noskovič Hronská 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Macašek Nobelova 48/A Bratislava
   15.07.1994Nové obchodné meno:
   MANO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 48/A Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   murárstvo
   tesárstvo
   obkladačské práce
   tepelná a zvuková izolácia
   štukatérske práce
   kladenie podlahovín
   vodoinštalatérstvo
   čistenie fasád a pomníkov
   sťahovacie práce, s výnimkou dopravy
   maliarske práce
   nákup a predaj, tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   Noví spoločníci:
   Stanislav Macašek Nobelova 48/A Bratislava
   Jozef Noskovič Hronská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Stanislav Macašek Nobelova 48/A Bratislava