Utwórz fakturę

VILE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VILE
PIN 31375260
TIN 2020333931
Numer VAT SK2020333931
Data utworzenia 22 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VILE
Hraničná 3
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 236 210 €
Zysk -6 244 €
Kapitał 55 121 €
Kapitał własny 12 225 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243426891
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 49,735
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,092
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,092
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,092
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 44,981
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,845
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,845
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,205
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,205
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,205
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,931
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 37,182
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -251
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 662
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 662
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 49,735
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,982
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,923
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,923
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,244
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,753
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 448
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 448
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 13,798
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,156
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,521
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,521
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,743
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,030
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,862
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 300
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,051
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 236,210
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 236,210
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 236,210
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 239,339
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 156,261
D. Usług (účtová grupa 51) 44,632
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,087
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,942
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,034
4. Koszty społeczne (527, 528) 111
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 693
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,080
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,080
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,586
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,129
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 35,317
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,065
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,492
2. Pozostałe koszty (562A) 1,492
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 573
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,065
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,194
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,050
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,050
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,244
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31375260 TIN: 2020333931 Numer VAT: SK2020333931
 • Zarejestrowana siedziba: VILE, Hraničná 3, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Robert Homola Sklenárova 22 Bratislava 10.04.2000
  JUDr. Věra Homolová Rezedova 4 Bratislava 10.04.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Robert Homola 5 311 € (80%) Sklenárova 22 Bratislava
  JUDr. Věra Homolová 1 328 € (20%) Rezedova 4 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.04.2000Nové sidlo:
   Hraničná 3 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie a poradenstvo všetkých druhov tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   polygrafická výroba
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Robert Homola Sklenárova 22 Bratislava
   JUDr. Věra Homolová Rezedova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Homola Sklenárova 22 Bratislava
   JUDr. Věra Homolová Rezedova 4 Bratislava
   09.04.2000Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 19 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie a poradenstvo všetkých druhov tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   19.12.1995Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie a poradenstvo všetkých druhov tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   18.12.1995Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   Ing. Ľudovít Macháček Krivá 4 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava
   Ing. Ľudovít Macháček Krivá 4 Bratislava
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   VILE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 19 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   Ing. Ľudovít Macháček Krivá 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava
   Ing. Ľudovít Macháček Krivá 4 Bratislava