Utwórz fakturę

ALUWIN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALUWIN
PIN 31375324
TIN 2020353566
Numer VAT SK2020353566
Data utworzenia 22 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALUWIN
Kapicova 1
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 476 228 €
Zysk -47 055 €
Kapitał 840 222 €
Kapitał własny 71 906 €
Dane kontaktowe
E-mail aluwin@aluwin.sk
witryna internetowa http://www.aluwin.sk
Telefon(y) +421262412331
Nr(y) faksu 0262247195
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 806,520
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 61,420
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 61,420
2. Budynków (021) - /081, 092A/ -4,193
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 56,798
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,507
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 4,308
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 703,021
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 39,201
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 39,201
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 422,898
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 416,979
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 416,979
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,696
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -4,777
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 164,328
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 164,328
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 76,594
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 73,866
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,728
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 42,079
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 34,766
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 7,313
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 806,520
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,851
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 24,404
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 29,237
2. Inne fundusze (427, 42X) 29,237
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,626
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 120,524
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -108,898
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,055
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 776,167
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -1,400
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -1,400
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 767,140
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 636,872
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 636,872
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 98,143
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -5,814
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,769
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,532
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,638
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,427
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,427
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,502
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 773
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,729
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 460,228
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 476,228
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 989
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 458,562
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 677
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 541,483
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 334,431
D. Usług (účtová grupa 51) 78,132
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 119,763
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 87,999
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,450
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,314
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,186
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,861
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,861
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,110
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -65,255
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 47,665
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37,411
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 53
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 37,357
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,211
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 340
2. Pozostałe koszty (562A) 340
O. Walutowe straty (563) 320
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18,551
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 18,200
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -47,055
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -47,055
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31375324 TIN: 2020353566 Numer VAT: SK2020353566
 • Zarejestrowana siedziba: ALUWIN, Kapicova 1, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubomír Kotleba riaditeľ Kapicova 1 Bratislava 22.07.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľubomír Kotleba 6 639 € (100%) Kapicova 1 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Michal Novomeský Mlynarovičova 9 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1994 Skončenie funkcie: 05.05.2003
   02.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1994
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1994 Skončenie funkcie: 05.05.2003
   01.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Michal Novomeský Mlynarovičova 9 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Čumová Šintavská 6 Bratislava 851 05
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Michal Novomeský Mlynarovičova 9 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dagmar Čumová - 1. nám. riaditeľa Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   ALUWIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom náradia a nástrojov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba plastových okien
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Čumová Šintavská 6 Bratislava 851 05
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Michal Novomeský Mlynarovičova 9 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dagmar Čumová - 1. nám. riaditeľa Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava