Utwórz fakturę

ANDATA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ANDATA
PIN 31375405
TIN 2020302768
Numer VAT SK2020302768
Data utworzenia 14 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANDATA
Tučkova 9
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 111 402 €
Zysk -3 512 €
Kapitał 158 799 €
Kapitał własny 68 236 €
Dane kontaktowe
E-mail andata@stonline.sk
Telefon(y) 0255647321, 0905473080, 0905707700
Nr(y) faksu 0255647323
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 140,910
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 98,128
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 98,128
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 31,022
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 50,985
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,121
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,178
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,987
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 54
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,933
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,017
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,017
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,017
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,174
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,174
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,604
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,604
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 140,910
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,724
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 60,933
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 69,592
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,659
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,512
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 76,186
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,289
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 11,287
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 43,559
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,105
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,901
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,901
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 948
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 356
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 760
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 140
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 906
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 906
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,327
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 108,126
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 111,402
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 108,126
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,276
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 109,817
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,456
D. Usług (účtová grupa 51) 62,785
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 19,378
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,152
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,923
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,303
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 507
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,694
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,694
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,997
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,585
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,885
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,138
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,000
2. Pozostałe koszty (562A) 4,000
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 138
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,552
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,512
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015